Business Improvement

In deze snelle wereld ligt alles voortdurend onder het vergrootglas en moet alles elke dag sneller en beter. Dit geldt ook voor bedrijven, die echter in de praktijk bepaalde zaken altijd op dezelfde manier deden en nog steeds doen. En dat terwijl er door te veranderen in alle opzichten winst geboekt kan worden. De improvement is het verbeteren van je bedrijf door eerst alle processen onder de loep te nemen en die vervolgens te veranderen of aan te passen. Dat klinkt eenvoudig, maar business improvement is best een gecompliceerd traject.

Business improvement: geen optie maar een must

Je wilt je organisatie veranderen, verbeteren. Business Improvement is geen mogelijkheid, maar een must wil je tegenwoordig als onderneming het verschil kunnen blijven maken. Business improvement gaat over veranderen, de organisatie efficiënter inrichten en bedrijfsprocessen gemakkelijker laten verlopen. Business improvement dus, maar waar begin je dan? Met wie begin je en waarom is business improvement eigenlijk nodig?

Status Quo

Vooropgesteld, alles valt of staat met het in kaart hebben van de huidige situatie. Pas als dit vertrekpunt helder is, is veranderen mogelijk. Business improvement hoeft overigens niet altijd ingewikkeld te zijn. Helemaal niet zelfs.  Zo is het maken van duidelijke functieomschrijvingen binnen de organisatie al business improvement. Iets ogenschijnlijke zo kleins kan de werksfeer al positief beïnvloeden en mensen nemen zo bewezen meer verantwoordelijkheden.

Inventarisatie

Meestal wordt het vertrekpunt, de huidige situatie dus, door een scan in kaart gebracht. De uitkomsten van de scan geven een totaalbeeld en geeft aan waar je kunt starten met business improvement, zoals dit proces toch al stap voor stap plaats moet vinden. Aan de hand van de uitkomst van de scan, gesprekken met medewerkers en overleg wordt het ideaalbeeld besproken en wordt in kaart gebracht hoe zowel bij de medewerkers als wat betreft de organisatie veranderingen doorgevoerd kunnen worden.

Stappenplan

Heb je goed in beeld hoe je business improvement toe wilt passen binnen de organisatie, dan kun je een stappenplan maken om bij het gewenste doel te komen. Zet bij dit stappenplan ook een verdeling van de werkzaamheden. Dus wie verzorgt trainingen, wie organiseert bijeenkomsten en moet er een consultant ingeschakeld worden en wie doet dat. Houd bij alles wat betreft business improvement steeds de organisatie en het uiteindelijke doel voor ogen. Vervolgens ga je aan de slag met het proces van bedrijfsverbetering.

Frisse blik

Doorgaans worden professionals ingeschakeld die de scan voor je maken en die je helpen hoe je business improvement concreet kunt maken. Dit biedt nadrukkelijk een aantal voordelen. Je kunt er ook voor kiezen het gehele project van business improvement uit te besteden, er zijn ook bedrijven die een manager business improvement aanstellen. Externe expertise inhuren is zo gek nog niet, al was het alleen al vanwege de frisse blik die derden vaak op bepaalde zaken hebben, zelf kun je je bedrijfsblind zijn en bepaalde zaken gewoon niet helder of objectief meer in beeld hebben.

Structurele verandering

Schakel je een externe partij in voor business improvement, dan zal die partij niet alleen proberen de doelstellingen te halen, maar wil het ook nadrukkelijk draagvlak kweken binnen de organisatie en bij de werknemers. Alleen zo kan de verandering steeds gehandhaafd blijven en is er sprake van structurele verandering en verbetering. Een partij die veel ervaring heeft op het gebied van business coaching en improvement is Steyn&Allberg.