Een duidelijke positionering van je bedrijf met het Brand Key model

Het is voor bedrijven vaak moeilijk om hun precieze positionering te bepalen. Terwijl het wel heel erg belangrijk is voor bedrijven om dit goed te weten. Er zijn dan ook verschillende modellen beschikbaar om de positionering van je bedrijf te bepalen. Het Brand Key model is echter het model dat het compleetste beeld geeft.

Het Brand Key model

Het Brand Key model is een model om de positionering van je bedrijf goed in kaart te brengen. Het model bestaat eigenlijk uit 2 verschillende onderdelen. De ‘master key’ en de ‘vision key’. De master key beschrijft de externe kant van het merk en de vision key de interne kant van het merk. 

De 8 verschillende stappen van het Brand Key model

  • Concurrentieomgeving

De eerste stap van het Brand Key model is het in kaart brengen van al je concurrenten. Hierbij is het belangrijk dat je echt alle concurrenten in kaart brengt en niet alleen de logische concurrenten. 

  • Doelgroep

De tweede stap van het Brand Key model is je gewenste doelgroep in kaart brengen. Dit kun je het beste doen aan de hand van persona’s. Bij een persona kan je namelijk zowel demografische kenmerken als waarden en normen toevoegen. Dit zorgt voor een completer beeld van je consument.

  • Inzicht

De derde stap van het Brand Key model is de koopmotivatie van de consument bepalen. Bij deze koopmotivatie is het belangrijk om te weten waarom consumenten producten wel en juist niet kopen. Hier kun je als bedrijf namelijk goed op inspelen. 

  • Voordelen

De vierde stap van het Brand Key model is de eerste interne stap van het model. In deze stap worden de voordelen van het bepaalde merk benoemd. Deze voordelen kunnen op functioneel of psychologisch gebied zijn. 

  • Waarden en persoonlijkheid

De vijfde stap van het Brand Key model is de waarden en persoonlijkheid van het merk benoemen. Ieder merk heeft een eigen persoonlijkheid en streeft naar het door laten schijnen van een aantal waarden. 

  • Geloofwaardigheid

De zesde stap van het Brand Key model is de geloofwaardigheid van het merk bepalen. Geloofwaardigheid wil eigenlijk zeggen dat klanten er op vertrouwen dat het specifieke merk de beste keus is. Klanten kunnen bijvoorbeeld argumenten noemen waarom ze bepaalde producten kopen. Deze argumenten zijn belangrijk om te achterhalen als bedrijf. 

  • Onderscheidende kracht

De zevende stap van het Brand Key model beschrijft wat jouw bedrijf onderscheid van de concurrentie. Dit wordt ook wel een Unique Selling Point genoemd.

  • De merkessentie

De achtste stap van het Brand Key model is eigenlijk een samenvatting van de stappen 4 tot en met 7. De merkessentie wordt vaak beschreven in één of twee woorden. Deze woorden beschrijven het hele bedrijf dus eigenlijk enorm beknopt. 

De sterktes / zwaktes van het Brand Key model

Het Brand Key model is een erg goed positioneringsmodel omdat het enorm veel verschillende aspecten meeneemt in de analyse. Het heeft echter ook een nadeel. Het model focust zich voornamelijk op de ‘outside in’ benadering. Dit maakt het model ongeschikt voor dienstverleners etc.